Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

27 tháng 11 2019 13:50

câu hỏi

Cây rau má khi bò trên đất ẩm ở mỗi mấu thân có hiện tượng gì


0

1


HÂn G

02 tháng 1 2020 15:33

hiện tượng mọc rễ ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao có lục lạp?

8

Lihat jawaban (1)