Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuy N

03 tháng 11 2019 12:30

câu hỏi

Cây phát triển từ đâu


0

1


Nguyễn H

02 tháng 12 2019 13:03

Cây phát triển từ ngọn!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nêu khái niệm về quang hợp

0

Lihat jawaban (1)

Nguyên nhân nào lá biến dạng thành lá gai,lá vảy,lá chét hay tay móc và lá dự trữ và chúng có lợi ích gì ạ?

12

Được xác nhận