Square root
VBT
Calculator
magnet

Laquynhanh L

05 tháng 12 2019 05:24

câu hỏi

cây có hô hấp không


1

1


Hồng P

05 tháng 12 2019 15:06

Muốn chứng minh được cây có hô hấp không, ta phải làm thí nghiệm 1,2 trong sách giáo khoa trang 77,78

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp:

9

Lihat jawaban (3)