Square root
VBT
Calculator
magnet

Đạt N

23 tháng 10 2022 04:33

câu hỏi

Câu3 (2 điểm): Tìm các số x, y, z, biết rằng:

Câu3 (2 điểm): Tìm các số x, y, z, biết rằng:

 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 06:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đạt N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài Dãy tỉ số bằng nhau</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đạt N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài Dãy tỉ số bằng nhau

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận