Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang _

21 tháng 2 2021 01:30

câu hỏi

Câu1: Em hãy kể tên những quyền mà em được hưởng. Em suy nghĩ gì khi được hưởng quyền đó? Câu2: Mỗi nhóm quyền cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của mỗi trẻ em? Câu3: Lên học ở THCS, Lan đòi mẹ mua xe đạp mới để đi học. Mẹ bảo rằng, bao giờ mẹ để dành đủ tiền sẽ mua. Lan so sánh mình với mấy bạn có xe trong lớp và cảm thấy ấm ức, nên oán trách mẹ. Theo em, Lan đúng hay sai? Vì sao? Nếu em là Lan, em sẽ ứng sử thế nào?


6

2


Mun412009 M

02 tháng 3 2021 13:41

Câu 2 mỗi nhóm quyền rất cần thiết với cuộc sống của mỗi trẻ em+ trẻ em có thể được vui chơi học tập và giải trí những quyền được sống sinh ra được làm người được nuôi dưỡng được chăm sóc+ nhóm quyền bảo vệ trẻ em cần phải được bảo vệ mọi lúc mọi nơi đối với những hình thức bóc lột xâm hại nhóm quyền phát triển trẻ em được vui chơi học tập giải trí v...v

Mun412009 M

02 tháng 3 2021 13:43

câu 3 Theo em Lan sai Nếu là em em sẽ ứng xử nói với mẹ rằng mẹ ơi Bao giờ mẹ để dành đủ tiền mẹ sẽ mua Thôi mẹ dùng số tiền ấy để làm việc có ích mua gạo đừng vì xa mà mẹ phải khổ con đi bộ cũng được mà Không sao đâu mẹ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

An và các bạn đua xe đạp ,bỗng nhiên An va phải bà cụ bán chè. Hỏi An sai hay bà cụ bán chè sai

2

Lihat jawaban (1)