Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Q

11 tháng 11 2022 08:38

câu hỏi

Cứu vs Ko hc tốt môn Lý.

Cứu vs 

Ko hc tốt môn Lý.

alt

11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

14 tháng 11 2022 02:20

Được xác nhận

Chào em, Thời gian để người đí đó là: t=s/v= 2/3 (h) (vì 2000m=2km) Đáp án: t=2/3 h Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Luis L

11 tháng 11 2022 18:19

s= 2000m~2km (s là quãng đường từ nhà đến nơi làm việc) v= 3 km/h (vận tốc người đó đi) t= ? h Thời gian tối thiểu người đó đi t=s/v=2/3=0.66 (h)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 6 giờ cả hai xe xuất phát tại điểm A và B cách nhau 24 km Chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A hướng đến B xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 42 km/h xe Thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 36 km/h a Tính khoảng cách giữa hai xe sau 45 phút kể từ khi xuất phát b hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km

6

Được xác nhận

màn hình của một máy thu hình có dạng hình chữ nhật chiều rộng 12 inch đường kéo 20 inch tính chiều dài

5

Lihat jawaban (1)