Square root
VBT
Calculator
magnet

Nheoo N

12 tháng 12 2022 13:35

câu hỏi

Cứu voi ạ..

Cứu voi ạ..

alt

44

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

12 tháng 12 2022 14:06

Được xác nhận

Xin chào em Nheoo N, Bài giải chi tiết: x:y = 3:4 => x/3 = x/4 = k => x = 3k và y = 4k => (3k)² + (4k)² = 25 => 25k² = 25 => k² = 1 => k = ± 1 => x = ±3, y = ±4 với x = 3, y=4 => M = -6 với x = -3, y=-4 => M = 6 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Huỳnh L

14 tháng 12 2022 13:42

(-4x+6)+(2x+9)

Hung H

16 tháng 12 2022 09:49

<p>C</p><p>&nbsp;</p>

C

 

Duy D

16 tháng 12 2022 12:32

<p>6</p><p>&nbsp;</p>

6

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận