Square root
VBT
Calculator
magnet

Tit T

24 tháng 11 2022 13:19

câu hỏi

Cứu tui. Help me.

Cứu tui. Help me. 

alt

3

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh f(x)+g(x)+h(x);f(x)+g(x)−h(x);f(x)−g(x)−h(x) nếu biết: a) {,(,f(x)=6x^(7)−5x^(3)+1,),,(,g(x)=−3+2x−4x^(7),),,(,h(x)=−2x^(7)−x^(5)+7x^(2)+x^(6),)

11

Được xác nhận