Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

13 tháng 4 2020 06:55

câu hỏi

cấu tạo của lớp vỏ khí là gì


0

2


Yuan W

14 tháng 4 2020 08:48

lớp vỏ khí hay khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất.

Minh N

19 tháng 4 2020 04:23

là cấu tạo của nó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hô hấp là gì

18

Lihat jawaban (2)