Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

21 tháng 12 2019 11:20

câu hỏi

Cấu tạo bên trong Trái Đất gồm mấy lớp?Nêu vai trò của mỗi lớp?


2

3


Nguyễn H

22 tháng 12 2019 06:07

có 3 lớp.vai trò (sgk)

Hà N

24 tháng 12 2019 12:39

SGK có mà 😅😐

Diệp G

25 tháng 12 2019 01:22

Gồm 3 lớp : - Lớp vỏ : nơi tồn tại các thành phần của Trái Đất như ko khí , nước , các sinh vật ,... và cả xã hội loài người . - Lớp trung gian : chứa nhiều các loại khoáng sản . - Lớp lõi (nhân): chứa măcma.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sao Diêm Vương có phải là một hành tinh làm hay không? Vì sao?

0

Lihat jawaban (1)