Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy D

26 tháng 10 2020 22:08

câu hỏi

CÂU TỤC NGỮ VỀ TỰ TIN


20

4


Hạnh H

28 tháng 10 2020 12:28

Thua keo này ta bày keo khác ; Thất bại là mẹ thành công ; Có cứng mới đừng đầu gió . Đây là những câu tục ngữ về tự tin . 💕Chúc bạn làm được 💕

Duy D

29 tháng 10 2020 13:08

Thanks🥮😘😱😱

Hạnh H

09 tháng 11 2020 13:22

Không có gì💕🙂☺️😊

Phạm B

24 tháng 12 2020 04:29

chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nhan xet to chuc bo may nha nuoc thoi Ly

0

Lihat jawaban (2)