Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai H

09 tháng 12 2019 13:51

câu hỏi

Câu tục ngữ :"tiên học lễ, hậu học văn"


1

2


Ngọc A

11 tháng 12 2019 14:26

có nghĩa là trước tiên phải học lễ nghĩa,học các môn văn hía sau

Hợp T

13 tháng 12 2019 12:31

Có nghĩa là trước tiên đi học thì phải có cái lễ phép. Sau đó học các môn sau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai đã tạo nên thế giới này

1

Lihat jawaban (1)