Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc P

15 tháng 6 2023 13:44

câu hỏi

Câu này như nào vậy ạ

Câu này như nào vậy ạ

 

alt

6

1


Phạm N

17 tháng 6 2023 07:23

<p>25x²+10x+1</p>

25x²+10x+1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thu gọn biểu thức sau: a) 2x^(3)−6x^(2)+6x−2

0

Được xác nhận