Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

12 tháng 11 2022 12:46

câu hỏi

câu này hơi khó nhé

câu này hơi khó nhé

 

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

14 tháng 11 2022 09:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ẩn D,&nbsp;<br>&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc bài Lũy thừa<br>Bài giải chi tiết:</p><p>&nbsp;</p><p>Hình đính kèm</p><p>&nbsp;</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ẩn D, 
 

Đây là một bài tập thuộc bài Lũy thừa
Bài giải chi tiết:

 

Hình đính kèm

 


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách tìm tổng của 1 bình phương

10

Được xác nhận