Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen H

25 tháng 3 2020 12:42

câu hỏi

cậu nói " ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống, ai cũng chết, chết như ông, chết như sống " là trong cậu chuyện nào và ai nói câu đó


4

1


Mokona M

27 tháng 3 2020 03:14

Câu nói trên là trong câu chuyện Trí dũng song toàn và câu nói đó được trích điếu văn của vua Lê!!!😀😀😀😁😁😁😄😄😄😃😃😃

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mĩ ném bom nguyên tử vào thành phố nào của nhật bản

29

Lihat jawaban (4)