Square root
VBT
Calculator
magnet

Chip N

10 tháng 10 2022 15:21

câu hỏi

Cíu mik với.mik đang cần gấp hem cô chửi chớt quá 💀💀💀

Cíu mik với.mik đang cần gấp hem cô chửi chớt quá 💀💀💀

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 15:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Chip N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>x²-6x+1</strong></p><p><strong>&lt;=&gt; x²-2.3x+9-8</strong></p><p><strong>&lt;=&gt;(x²-2.3x+3²)-8</strong></p><p><strong>&lt;=&gt;(x-3)²-8</strong></p><p><strong>Xét : (x-3)²≥0 nên (x-3)²-8≥-8</strong></p><p><strong>Vậy GTNN Y= x²-6x+1 là-8</strong></p><p><strong>Dấu "=" xảy ra khi (x-3)²=0</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;=&gt;x-3=0</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;=&gt;x=3</strong></p><p><strong>Vậy GTNN hàm số y=x²-6x+1 là -8 tại x =3</strong><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Chip N,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

x²-6x+1

<=> x²-2.3x+9-8

<=>(x²-2.3x+3²)-8

<=>(x-3)²-8

Xét : (x-3)²≥0 nên (x-3)²-8≥-8

Vậy GTNN Y= x²-6x+1 là-8

Dấu "=" xảy ra khi (x-3)²=0

                          <=>x-3=0

                         <=>x=3

Vậy GTNN hàm số y=x²-6x+1 là -8 tại x =3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận