Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết N

26 tháng 10 2022 12:37

câu hỏi

cứu mới😓

alt

7

3

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 12:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Fjt L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1 đại số</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>427–(x+100)=227</p><p>x+100=427–227</p><p>x+100=200</p><p>x=200–100</p><p>x=100</p><p>Vậy x=100</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Fjt L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1 đại số

Câu trả lời chi tiết như sau:

427–(x+100)=227

x+100=427–227

x+100=200

x=200–100

x=100

Vậy x=100

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Nguyễn N

20 tháng 12 2022 13:07

<p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>427–(x+100)=227</p><p>x+100=427–227</p><p>x+100=200</p><p>x=200–100</p><p>x=100</p><p>Vậy x=100</p>

Câu trả lời chi tiết như sau:

427–(x+100)=227

x+100=427–227

x+100=200

x=200–100

x=100

Vậy x=100

Thiện T

20 tháng 12 2022 13:45

<p>427 - (x - 100)=227</p><p>x-100=427-227</p><p>x-100=200</p><p>x=200-100</p><p>x=100</p>

427 - (x - 100)=227

x-100=427-227

x-100=200

x=200-100

x=100

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)