Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiện N

08 tháng 12 2019 02:59

câu hỏi

câu kiểu ai làm gì được cấu tạo thế nào?


12

23


Nguyễn P

08 tháng 12 2019 12:09

chỉ về hoạt động

Nguyen B

08 tháng 12 2019 14:12

bac ho dang lam viec

Lê Q

20 tháng 1 2020 02:11

chỉ về hoạt động

Slenderman S

08 tháng 2 2020 09:10

chỉ về hoạt động

N. Nguyen

05 tháng 3 2020 08:39

câu kiểu Ai làm gì? được cấu tại bởi 2 bộ phận chính: Bộ phận chủ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai? Bộ phận vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì?

N. Ngọcanh

26 tháng 3 2020 02:47

Câu kiểu Ai làm gì? thường kể về hoạt động nhé!

Phuong T

10 tháng 2 2020 10:04

1đhkjuy

Be N

19 tháng 2 2020 01:45

mẹ quét nhà

Lê Q

22 tháng 2 2020 13:23

là câu: em đang quét nhà

Kim A

26 tháng 3 2020 02:13

?????

N. Ngọcanh

26 tháng 3 2020 02:46

Câu kiểu Ai làm gì? gồm 2 bộ phận. Bộ phận “Ai (cái gì, con gì)” thường là sự vật. Bộ phận “làm gì?” nói về các hoạt động.

Vũ N

01 tháng 4 2020 02:41

ai lam gi thi chi ve hpat dong vay cau kieu ai lam gi la chi ve hoat dong

Tuyen P

07 tháng 4 2020 02:26

hfhggygc dx

Duc K

23 tháng 4 2020 03:05

dsssssdedd

Phong_exe P

12 tháng 4 2020 13:09

ví dụ lan /làm gì lan /học

Hoàng N

13 tháng 4 2020 03:57

Từ chỉ hoạt động

Phan H

19 tháng 4 2020 09:27

chỉ có hoạt động mà thôi

Duc K

23 tháng 4 2020 02:59

chiến tranh

Hoshimiya I

30 tháng 5 2020 11:03

CN+ĐT

Kelly T

13 tháng 7 2020 11:51

lan đang làm gì lan học

Ronado R

02 tháng 8 2020 07:22

từ chỉ làm lụng

Mỹ H

08 tháng 8 2020 05:14

thu dang lam gi thu dang quetnha

Mỹ H

08 tháng 8 2020 05:16

thu dang lam gi thu danh quet nha

Thảo H

21 tháng 4 2021 07:42

mày nói mà tao không hiểu gì

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thầy Cô giáo tên là gì ạ?

1

Lihat jawaban (4)