Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang Đ

26 tháng 12 2022 11:17

câu hỏi

Câu? Hàm số nào sau đây có đúng 1 đ cực trị

Câu? Hàm số nào sau đây có đúng 1 đ cực trị

alt

6

1


Duonghoang D

27 tháng 12 2022 06:52

<p>Có gi thắc mắc b nt nhé</p>

Có gi thắc mắc b nt nhé

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận