Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu H

08 tháng 12 2019 14:41

câu hỏi

câu hỏi chuyển từ chủ động sang bị động: She took that book from the desk


0

3


Phạm N

10 tháng 12 2019 12:30

The book was taken from the desk -Trong câu bị động thì đảo tân ngữ lên đầu ( tân ngữ ở đây ko phải chỉ thgian mà chỉ chủ thể đã bị tác động bởi việc j đó ) , chủ ngữ thành tân ngữ ( có by đằng trước ) và trạng ngữ chỉ thời gian địa điểm thì phải sau by + O có cá trường hợp đặc biệt thì trạng ngữ có thể đứng trước by (*) Lưu ý : đối vs chủ ngữ ở câu chủ động mà là he,she,it,they,someone,somebody,... nó ko rõ ràng thì không cần thiết phải có trong câu chủ động ví dụ như câu trên mik đã lược bỏ by she vid nó ko cần thiết Chúc bạn học tốt !

Phạm N

10 tháng 12 2019 12:32

thêm xíu khi chuyển V của câu chủ động sang bị động thì phải chia ở quá khứ phân từ hai nếu V theo quy tắc thì thêm ed

Alizabeth A

14 tháng 12 2019 13:25

That book was taken from the desk.😊

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My siter wants to study with me (-) (+)

9

Lihat jawaban (1)