Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân K

27 tháng 10 2019 12:26

câu hỏi

Câu gián tiếp trực tiếp


1

1


Meomeo M

03 tháng 11 2019 03:24

câu gián tiếp là câu thuật lại một câu nói nào đó sao cho nghĩa không đổi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My friend cannot run as fast as me My friend wishes

1

Lihat jawaban (1)