Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai C

28 tháng 12 2019 15:17

câu hỏi

câu ghép là gì?


1

4


Nguyễn H

30 tháng 12 2019 14:24

là câu có 2 cụm chủ vị (C-V) trở lên và 2 cụm c-v đó ko bao chưa cho nhau

Thư D

01 tháng 1 2020 04:59

câu ghép là câu có 2 cụm C-V, k bao chứa nhau tạo thành.

Văn T

02 tháng 1 2020 12:34

câu ghép là câu có từ 2 cụm C-V trở Lên,không bao chứa nhau.mõi cụm C-V của câu ghép có dạng một câu đơn và đc gọi chung là 1 vế của câu ghép

Phan T

03 tháng 1 2020 06:21

câu ghép là những câu do hai hoặc nhiều cụm C-V không bao chứa nhau tạo thành

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tình cảm quê hương trong sáng tha thiết của nhà thơ Tế Hanh (tình yêu&nỗi nhớ) qua bài Quê Hương?

3

Lihat jawaban (1)