Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

27 tháng 10 2022 10:59

câu hỏi

cứu em ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 11:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn V,<br>Đây là một bài thuộc Toán 10.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có thể viết được là: &nbsp;A = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 }</p><p>=&gt; A = { x&nbsp;∈ N* | x &lt; 8 }</p><p>Vậy chọn đáp án A.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn V,
Đây là một bài thuộc Toán 10.
Bài giải chi tiết:

Ta có thể viết được là:  A = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 }

=> A = { x ∈ N* | x < 8 }

Vậy chọn đáp án A.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trả lời đúng đi

12

Được xác nhận

chó hàm số y=f(x) có đạo hàm là f'(x)=12x^2+2,và f(1)=3.Biết F(x) là nguyên hàm của f(x) thoả mãn F(0)=2, khi đó F(1) bằng

10

Lihat jawaban (1)