Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền H

09 tháng 11 2019 12:30

câu hỏi

Câu ca dao , tục ngữ nói về thầy cô


19

16


Huỳnh N

11 tháng 11 2019 04:54

không thầy đố mày làm nên

Cao N

10 tháng 11 2019 00:19

không thầy đố mày làm nên

Lê N

10 tháng 11 2019 12:00

Muốn sang phải bắt cầu Kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

Hân K

10 tháng 11 2019 12:55

nhất tự vi sư bán tự vi sư

Trần G

11 tháng 11 2019 09:03

Tôn sư trọng đạo

Huỳnh G

13 tháng 11 2019 13:19

trọng thầy mới được làm thầy

Lâm M

14 tháng 11 2019 13:58

không thầy đố mày làm nên

Nguyễn M

28 tháng 11 2019 11:20

Cái lồn địt mả bà mày

YEN V

08 tháng 10 2020 10:12

sàm thế

Quang C

09 tháng 12 2019 13:26

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Phuong T

08 tháng 2 2020 12:19

không thầy đố mầy làm nên

Phương N

09 tháng 2 2020 13:35

ca dao ve hoc tap

Duyen L

27 tháng 3 2020 06:26

Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây Ơn cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu

Bé B

04 tháng 4 2020 02:46

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa

Sky S

27 tháng 4 2020 06:21

bạn có chơi game mầy ko SAMD BOX

Bang N

21 tháng 7 2020 13:32

công cha nghỉa mẹ ơn thầy

Hosimiza I

15 tháng 8 2020 08:15

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

YEN V

08 tháng 10 2020 10:12

học để có chữ,học để có việc làm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lo thay ! nguy thay ! thuộc kiểu câu gì

17

Lihat jawaban (3)

viết đoạn văn về quê hương, đất nước có sử dụng phép điệp ngữ

11

Được xác nhận