Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuong D

24 tháng 12 2022 07:11

câu hỏi

Cầu cứu

Cầu cứu 

alt

5

2


Nguyễn H

24 tháng 12 2022 13:50

<p>-Năng suất của Đồng bằng sông Hồng lớn hơn Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.</p><p>-Vì sông Hồn có điều kiện khí hậu và thủy văn thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp</p>

-Năng suất của Đồng bằng sông Hồng lớn hơn Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

-Vì sông Hồn có điều kiện khí hậu và thủy văn thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp

Nguyễn H

24 tháng 12 2022 13:52

Đất phù sa sông Hồng rất màu mỡ thích hợp với thâm canh lúa nước

Dung N

05 tháng 3 2023 05:18

<p>Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn năng suất lúa vùng Đồng bằng sông Hồng.</p>

Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn năng suất lúa vùng Đồng bằng sông Hồng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận