Square root
VBT
Calculator
magnet

Trăng H

13 tháng 10 2022 14:47

câu hỏi

cứu cứu các anh hùng đại sĩ oii

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 14:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trăng H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Theo đề bài:</p><p>56505086=m.a+r</p><p>7873056=m.b+r</p><p>3094186=m.c+r</p><p>⇒ 56505086-7873056=48632030⁝m</p><p>⇒56505086−3094186=53410900⁝m</p><p>⇒7873056−3094186=4778870⁝m</p><p>Mà mMax</p><p>nên m∈ƯCLN(48632030;53410900;4778870)=28111<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trăng H,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

Theo đề bài:

56505086=m.a+r

7873056=m.b+r

3094186=m.c+r

⇒ 56505086-7873056=48632030⁝m

⇒56505086−3094186=53410900⁝m

⇒7873056−3094186=4778870⁝m

Mà mMax

nên m∈ƯCLN(48632030;53410900;4778870)=28111
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận