Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 14:54

câu hỏi

Câu b

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 15:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>b, (2x+1)<sup>4</sup>=5<sup>4</sup></p><p>TH1 : 2x+1=5</p><p>⇒2x=4</p><p>⇒x=2</p><p>TH2: 2x+1=-5</p><p>⇒ 2x=-6</p><p>⇒ x=-3</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.

Bài giải chi tiết:

b, (2x+1)4=54

TH1 : 2x+1=5

⇒2x=4

⇒x=2

TH2: 2x+1=-5

⇒ 2x=-6

⇒ x=-3

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận