Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

31 tháng 12 2019 08:17

câu hỏi

Câu bị động


1

1


Nguyen N

02 tháng 1 2020 01:05

S + is/am/are + V-ed/hoặc cột thứ3 của bảng động từ bất quy tắc + by + O S + was/were + V-ed/ hoặc cột thứ 3 của bảng động từ bất quy tắc(Quá khứ đơn)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you have Facebook???

3

Lihat jawaban (14)