Square root
VBT
Calculator
magnet

Zuyy Z

27 tháng 6 2021 13:31

câu hỏi

câu bị động và câu chủ động là gì vậy?


31

2


M. Ngọc

28 tháng 6 2021 09:53

1. Câu chủ động là gì? Câu chủ động là loại câu mà chủ ngữ của câu là một người hay một vật tự thực hiện hành động, gây ra tác động đến người khác hoặc vật khác. Hay nói cách khác câu chủ động là câu trong đó chủ ngữ đứng vai chủ động/chủ thể. Công thức: S(subject) + V (verb) + O (object) Ví dụ: Nam did his homework yesterday Nam làm bài tập về nhà ngày hôm qua 2. Câu bị động Câu bị động là câu được sử dụng khi bản thân chủ thể trong câu không tự thực hiện được hành động. Hay nói cách khác câu bị động là câu mà chủ ngữ trong câu đó đứng vai bị động. Công thức: S + tobe + V- Past Participle + by + O Ví dụ: My bike was stolen yesterday Xe đạp của tôi bị trộm mất ngày hôm qua Ta thấy chủ thể của câu này là“ xe đạp của tôi” không thể tự “trộm” được mà bị một ai đó “trộm” nên câu này ta cần sử dụng câu bị động.

Phạm J

01 tháng 7 2021 10:27

Hiểu ngắn gọn là, ví dụ : - câu chủ động: “Con mèo vồ con chuột” - câu bị động: “Con chuột BỊ con mèo vồ”

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rewrite without changing the meaning we love watching films on TV

5

Lihat jawaban (3)