Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

25 tháng 10 2022 12:29

câu hỏi

câu b,c,d ạ 😢

alt

5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 12:36

Được xác nhận

Xin chào em Lê T Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số nguyên Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Lê T

25 tháng 10 2022 12:57

em cảm ơn ạ

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 12:37

Được xác nhận

<p>``Xin chào Lê T.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

``Xin chào Lê T.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8.

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

Lê T

25 tháng 10 2022 12:57

em cảm ơn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 3: Tìm x∈Z, biết: b) 2(x−8)+3(x+7)=10

3

Được xác nhận