Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

21 tháng 9 2022 03:09

câu hỏi

Câu 94 : Trong phản ứng hoá học, nguyên tử natri không hình thành được A. ion natri. B. cation natri. C. anion natri. D. ion đơn nguyên tử natri.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 03:38

Được xác nhận

<p>Chào em Ca H<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Bài liên kết ion<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Na<sup>+</sup> là cation, không có anion của Natri</p><p>Đáp án đúng là C<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ca H
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Bài liên kết ion
Lời giải chi tiết như sau:

Na+ là cation, không có anion của Natri

Đáp án đúng là C
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 656. Cho sơ đồ : A là : A. Etan. B. Etin. C. Etanol. D. Etanal.

0

Được xác nhận