Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

20 tháng 9 2022 15:07

câu hỏi

Câu 91: Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom? A. CH4 ; C6H6. B. C2H4 ; C2H6. C. CH4 ; C2H4. D. C2H4 ; C2H2


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 15:09

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Bài ôn tập<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> và C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom</p><p>CH<sub>2</sub>=CH<sub>2</sub> + Br<sub>2</sub> → CH<sub>2</sub>Br–CH<sub>2</sub>Br</p><p>C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> + Br<sub>2</sub> → C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>2</sub></p><p>Đáp án đúng là D<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 10, Bài ôn tập
Lời giải chi tiết như sau:

C2H4 và C2H2 có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br–CH2Br

C2H2 + Br2 → C2H2Br2

Đáp án đúng là D
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 656. Cho sơ đồ : A là : A. Etan. B. Etin. C. Etanol. D. Etanal.

0

Được xác nhận