Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

27 tháng 10 2022 07:55

câu hỏi

Câu 9: Cho tâp hop A=(−∞;−3)∪[−1;4),B=[−5;0). Khi đó A∩B là:


11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 07:59

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 10 Bài giải chi tiết: A∩B=[-5;-3)∪[-1;0) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 08:00

Được xác nhận

<p>Xin chào Ly P.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 10.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>A∩B=[-5;-3)∪[-1;0)</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Ly P.

Đây là câu hỏi thuộc toán 10.

Lời giải chi tiết:

A∩B=[-5;-3)∪[-1;0)

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mik vs ạ

5

Được xác nhận