Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:38

câu hỏi

Câu 9. Các mệnh đề sau đủng hay sai? Vi sao? Q: ∃n∈N:n^(2)+2n+12 là số chính phương.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 11:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp, lớp 10<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Mệnh đề là đúng&nbsp;</p><p>Vì n<sup>2</sup> + 2n + 12<i> </i>là số chính phương nên đặt n<sup>2</sup> + 2n + 12 = k<sup>2 </sup>(k ∈N)</p><p>Suy ra (n<sup>2</sup> + 2n + 1) + 11 = k<sup>2</sup></p><p>Suy ra k<sup>2 </sup>– (n+1)<sup>2</sup> = 11</p><p>Suy ra (k+n+1)(k-n-1) = 11</p><p>Nhận xét thấy k+n+1 &gt; k-n-1 và chúng là những số nguyên dương, nên ta có thể viết : (k+n+1)(k-n-1) = 11.1</p><p>+ Với k+n+1 = 11 thì k = 6</p><p>Thay vào ta có : k – n - 1 = 1</p><p>6 - n - 1 =1 Suy ra n = 4<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp, lớp 10
Bài giải chi tiết: 

Mệnh đề là đúng 

Vì n2 + 2n + 12 là số chính phương nên đặt n2 + 2n + 12 = k2 (k ∈N)

Suy ra (n2 + 2n + 1) + 11 = k2

Suy ra k2 – (n+1)2 = 11

Suy ra (k+n+1)(k-n-1) = 11

Nhận xét thấy k+n+1 > k-n-1 và chúng là những số nguyên dương, nên ta có thể viết : (k+n+1)(k-n-1) = 11.1

+ Với k+n+1 = 11 thì k = 6

Thay vào ta có : k – n - 1 = 1

6 - n - 1 =1 Suy ra n = 4
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận