Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 01:56

câu hỏi

Câu 807. Cho các polime : cao su buna, amilopectin, xenlulozơ, cao su pren, tơ nilon, teflon. Có bao nhiêu polime thiên nhiên ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


55

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

25 tháng 9 2022 16:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu B</strong><br><strong>chỉ&nbsp;có 2 polime&nbsp;thiên&nbsp;nhiên&nbsp;là&nbsp;amilopectin (tinh&nbsp;bột) và&nbsp;xenlulozơ</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu B
chỉ có 2 polime thiên nhiên là amilopectin (tinh bột) và xenlulozơ

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Kim loại nào khử nước chậm ở nhiệt độ thường, nhưng phản ứng mạnh với hơi nước ở nhiệt độ cao ? A. Mg B. Ca C. Al D. K

10

Được xác nhận