Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi C

30 tháng 10 2022 08:23

câu hỏi

Câu 8. Số phần tử của Ư(6) là: A. 3 B. 4 C. 5 D. Vô số

  Câu 8. Số phần tử của Ư(6) là: A. 3 B. 4 C. 5 D. Vô số


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 02:57

Được xác nhận

<p>Chào em Bùi C<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6 chương 2<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Ư(6)={1;2;3;6}</p><p>Đáp án là B</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Bùi C
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6 chương 2
Lời giải chi tiết như sau:

Ư(6)={1;2;3;6}

Đáp án là B

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mik vs ạ

5

Được xác nhận