Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 01:55

câu hỏi

Câu 766. Có bao nhiêu amin bậc III có cùng công thức phân tử C 4 H 11 N ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 04:28

Được xác nhận

<p>Chào em Bao T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12&nbsp;<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Có 1 đồng phân amin bậc III: CH<sub>3</sub>-N(CH<sub>3</sub>)-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub></p><p>Đáp án là A<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 
Lời giải chi tiết như sau:

Có 1 đồng phân amin bậc III: CH3-N(CH3)-CH2-CH3

Đáp án là A
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 43. Sắt 26Fe là nguyên tố A. s. B. p. C. d. D. f.

1

Được xác nhận