Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 01:55

câu hỏi

Câu 763. Cho dung dịch của các chất : CH 3 NH 2 , (CH 3 ) 2 NH, (CH 3 ) 3 N, C 6 H 5 NH 2 . Có bao nhiêu dung dịch làm xanh giấy quỳ tím ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 15:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu C</strong><br><strong>Có 3 dung dịch làm xanh giấy quỳ tím. C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NH<sub>2</sub> không đổi màu&nbsp;</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu C
Có 3 dung dịch làm xanh giấy quỳ tím. C6H5NH2 không đổi màu 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dung dịch X gồm 0,3 mol K + 0,6 mol Mg2 + 0,3 mol Na + 0,6 mol Cl - và a mol Y2- Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. ion Y2 - và giá trị của m là?

0

Lihat jawaban (1)