Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 01:55

câu hỏi

Câu 739. Tinh bột không tham gia phản ứng nào ? A. Phản ứng thuỷ phân xúc tác axit. B. Phản ứng tráng gương. C. Phản ứng màu với iot. D. Phản ứng thuỷ phân xúc tác men.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

25 tháng 9 2022 15:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu B</strong><br><strong>Tinh bột không tham gia phản ứng tráng gương</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu B
Tinh bột không tham gia phản ứng tráng gương

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận