Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 01:55

câu hỏi

Câu 737. Nội dung nào không phản ánh cấu tạo phân tử tinh bột ? A. Tinh bột là chất rắn, màu trắng. B. Khối lượng phân tử của tinh bột rất lớn, tới hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu đơn vị cacbon. C. Phân tử tinh bột gồm nhiều gốc glucozơ liên kết với nhau. D. Tinh bột là hỗn hợp của amilozơ và amilopectin.


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 15:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Đáp án: câu A</strong><br><strong>Tinh bột là chất rắn, màu trắng không phản ánh cấu tạo phân tử tinh bột</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Bao T

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 12

Bài giải chi tiết :  

Đáp án: câu A
Tinh bột là chất rắn, màu trắng không phản ánh cấu tạo phân tử tinh bột

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 103: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 20%; 80%. B. 30%; 70%. C. 40% ; 60%. D. 60%; 40%.

3

Được xác nhận

Đốt cháy 14.04g hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo cần 0.48 mol O2 . đun nóng 14.04g X với dd H2SO4 loãng, kiềm hóa dd sau pư lấy các chất hữu cơ tác dụng với lượng dư dd AGNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. pư xra hoàn toàn. giá trị của m là?

1

Lihat jawaban (1)