Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

24 tháng 9 2022 15:10

câu hỏi

Câu 706. Chất có độ ngọt bằng khoảng 0,6 lần độ ngọt của đường mía : A. Glucozơ. B. Mantozơ. C. Fructozơ. D. Saccarin.


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 15:20

Được xác nhận

<p>Chào em Vyvy V<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11, bài Glucozo<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Chất có độ ngọt bằng khoảng 0,6 lần độ ngọt của đường mía là Glucozo. Chất này có nhiều trong quả nho.</p><p>Đáp án là A<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Vyvy V
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11, bài Glucozo
Lời giải chi tiết như sau:

Chất có độ ngọt bằng khoảng 0,6 lần độ ngọt của đường mía là Glucozo. Chất này có nhiều trong quả nho.

Đáp án là A
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 350: Phát biểu nào sau đây đúng ? (chương 5/ bài 48 / mức 1) A. Chất có nhóm –OH hoặc –COOH đều tác dụng được với NaOH. B. Chất có nhóm –COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na. C. Chất có nhóm –OH tác dụng được với NaOH. D. Chất có nhóm –COOH tác dụng được với Na và NaOH, còn những chất có nhóm –OH tác dụng với Na.

1

Được xác nhận