Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

10 tháng 12 2022 09:05

câu hỏi

Câu 7. Viết các công thức tính công suất, điện năng của dòng điện? Tại sao nói dòng điện mang năng lượng?

Câu 7. Viết các công thức tính công suất, điện năng của dòng điện? Tại sao nói dòng điện mang năng lượng?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

18 tháng 2 2023 16:32

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Đăng D</strong>,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc bài Công suất của dòng điện<br>Bài giải chi tiết:<br>Công suất (P) của dòng điện được tính bằng công thức:</p><p>P = VI</p><p>Trong đó:</p><ul><li>P là công suất (đơn vị: watt, W)</li><li>V là điện áp (đơn vị: volt, V)</li><li>I là dòng điện (đơn vị: ampe, A)</li></ul><p>Điện năng (E) của dòng điện được tính bằng công thức:</p><p>E = Pt</p><p>Trong đó:</p><ul><li>E là điện năng (đơn vị: joule, J)</li><li>P là công suất (đơn vị: watt, W)</li><li>t là thời gian (đơn vị: giây, s)</li></ul><p>Nói dòng điện mang năng lượng vì khi dòng điện đi qua một mạch điện, nó sẽ làm công việc bằng cách chuyển đổi năng lượng điện thành các dạng năng lượng khác, ví dụ như năng lượng cơ học, nhiệt, ánh sáng, âm thanh và năng lượng hóa học. Do đó, dòng điện được coi là một hình thức của năng lượng điện. Công suất và điện năng của dòng điện là những đại lượng quan trọng để đo lường và tính toán lượng năng lượng được tiêu thụ và chuyển đổi trong các mạch điện.<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Đăng D
Đây là một bài tập thuộc bài Công suất của dòng điện
Bài giải chi tiết:
Công suất (P) của dòng điện được tính bằng công thức:

P = VI

Trong đó:

  • P là công suất (đơn vị: watt, W)
  • V là điện áp (đơn vị: volt, V)
  • I là dòng điện (đơn vị: ampe, A)

Điện năng (E) của dòng điện được tính bằng công thức:

E = Pt

Trong đó:

  • E là điện năng (đơn vị: joule, J)
  • P là công suất (đơn vị: watt, W)
  • t là thời gian (đơn vị: giây, s)

Nói dòng điện mang năng lượng vì khi dòng điện đi qua một mạch điện, nó sẽ làm công việc bằng cách chuyển đổi năng lượng điện thành các dạng năng lượng khác, ví dụ như năng lượng cơ học, nhiệt, ánh sáng, âm thanh và năng lượng hóa học. Do đó, dòng điện được coi là một hình thức của năng lượng điện. Công suất và điện năng của dòng điện là những đại lượng quan trọng để đo lường và tính toán lượng năng lượng được tiêu thụ và chuyển đổi trong các mạch điện.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 người đi bộ và xe máy xuất phát tại A đi cùng chiều vòng quay bờ hồ chu vi 5 km . Khi người đi bộ đu được 1 vòng thì gặp ng đi xe máy 5 lần . Lần cuối ở A . Giả sử sau mỗi lần đến A người đi xe máy nghit ở A 15 phút thì khi người đi bộ đi được 1 vòng gặp người xe máy 2 lần , lần cuối ở A khi người đi xe máy vừa đến A m tính vận tốc mỗi người

4

Lihat jawaban (1)