Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

07 tháng 10 2022 15:44

câu hỏi

Câu 7. Tính chu vi hình (H) sau ( Hình H)

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 16:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài Ôn tập</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Ta thấy tứ giác AGEF là hình vuông và tứ giác GBCD là hình chữ nhật nên AG=FE=GE=4cm; GB=CD=9cm và BC=GD=10cm</p><p>Ta có: ED=GD–GE=10–4=6 (cm)</p><p>Ta lại có: AB=AG+GB=4+9=13 (cm)</p><p>Chu vi hình (H) là:&nbsp;</p><p>AB+BC+CD+DE+EF+FA=13+10+9+6+4+4=46(cm)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài Ôn tập

Lời giải chi tiết như sau:

Ta thấy tứ giác AGEF là hình vuông và tứ giác GBCD là hình chữ nhật nên AG=FE=GE=4cm; GB=CD=9cm và BC=GD=10cm

Ta có: ED=GD–GE=10–4=6 (cm)

Ta lại có: AB=AG+GB=4+9=13 (cm)

Chu vi hình (H) là: 

AB+BC+CD+DE+EF+FA=13+10+9+6+4+4=46(cm)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận