Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 04:10

câu hỏi

Câu 7. Mary, John, và Karen ăn trưa cùng nhau. Giá của bữa ăn của Karen nhiều hơn 50% giá bửa ăn của John và bữa ăn của Mary bằng 5/6 giá bữa ăn của Karen. Nếu John trả $10 cho bữa ăn của anh ấy thì tổng tiền phải trả của 3 người là bao nhiêu? $28.33 $30 $35 $37.50 $40


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 04:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:</p><p>John trả $10 cho bữa ăn của anh ấy mà giá của bữa ăn của Karen nhiều hơn 50% giá bửa ăn của John thì bữa ăn của Karen có giá là:</p><p>10+10.50%= 15 đô</p><p>Bữa ăn của Mary bằng 5/6 giá bữa ăn của Karen thì bữa ăn của Mary có giá là: 15.5/6= 12,5 đô</p><p>Vậy nếu John trả $10 cho bữa ăn của anh ấy thì tổng tiền phải trả của 3 người là: 10+15+12,5=37,5 đô<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,
Đây là một bài thuộc Toán 6. 
Bài giải chi tiết:

John trả $10 cho bữa ăn của anh ấy mà giá của bữa ăn của Karen nhiều hơn 50% giá bửa ăn của John thì bữa ăn của Karen có giá là:

10+10.50%= 15 đô

Bữa ăn của Mary bằng 5/6 giá bữa ăn của Karen thì bữa ăn của Mary có giá là: 15.5/6= 12,5 đô

Vậy nếu John trả $10 cho bữa ăn của anh ấy thì tổng tiền phải trả của 3 người là: 10+15+12,5=37,5 đô
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 6: Thựchiện phép tính: A=2^(4).5−[131−(13−4)^(2)]

0

Được xác nhận