Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 15:35

câu hỏi

Câu 7: Cho _(0)^(π/2) f(x)dx=5. Giá trị của I=_(0)^(π/2) [f(x)+2sinx]dx là bao nhiêu?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 16:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 12, Bài Tích phân</p><p>Bài giải chi tiết</p><p>∫<sub>0</sub><sup>π/2</sup>f(x)dx=10</p><p>I=∫<sub>0</sub><sup>π/2</sup>[f(x)+2sinx]dx</p><p>=∫<sub>0</sub><sup>π/2</sup>f(x)dx+2.∫<sub>0</sub><sup>π/2</sup>sinxdx</p><p>=5-2.cosx|<sub>0</sub><sup>π/2</sup></p><p>=5-(2cosπ/2-2cos0)</p><p>=7</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T 

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 12, Bài Tích phân

Bài giải chi tiết

0π/2f(x)dx=10

I=∫0π/2[f(x)+2sinx]dx

=∫0π/2f(x)dx+2.∫0π/2sinxdx

=5-2.cosx|0π/2

=5-(2cosπ/2-2cos0)

=7

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trứng có chất khoáng không

4

Lihat jawaban (1)