Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

24 tháng 9 2022 15:09

câu hỏi

Câu 695. Chỉ ra nội dung sai : A. Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp có tính hoạt động bề mặt cao. B. Dung dịch xà phòng có tác dụng làm tăng sức căng bề mặt của các vết bẩn. C. Trong dung dịch xà phòng, các vết bẩn dầu mỡ được phân chia thành nhiều phần nhỏ và bị phân tán vào nước. D. Xà phòng sẽ mất tác dụng khi giặt rửa trong nước cứng.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 16:26

Được xác nhận

<p>Chào em Vyvy V<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Nội dung sai là: Dung dịch xà phòng có tác dụng làm tăng sức căng bề mặt của các vết bẩn.</p><p>Đáp án là B<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Vyvy V
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12
Lời giải chi tiết như sau:

Nội dung sai là: Dung dịch xà phòng có tác dụng làm tăng sức căng bề mặt của các vết bẩn.

Đáp án là B
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào H2O thu được dung dịch A. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thu được 15 gam kết tủa. Xác định giá trị của V.

27

Được xác nhận