Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

24 tháng 9 2022 15:09

câu hỏi

Câu 693. Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp có tính chất : A. Oxi hoá các vết bẩn. B. Tạo ra dung dịch hoà tan chất bẩn. C. Hoạt động bề mặt cao. D. Hoạt động hoá học mạnh.


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 16:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Vyvy&nbsp;V&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>Đáp án đúng: C</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V    

Đáp án đúng: C

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 16:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Chất Béo</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn C.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Vyvy V,

Đây là bài tập thuộc Chương Chất Béo

Bài giải chi tiết :  

Chọn C.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 318 : Vai trò của chất xúc tác : A. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận. B. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch. C. làm tăng tốc độ cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch nhưng làm tốc độ phản ứng thuận tăng nhanh hơn phản ứng nghịch. D. làm tăng tốc độ của các phản ứng thuận nghịch và phản ứng nghịch như nhau.

1

Được xác nhận