Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

23 tháng 9 2022 08:59

câu hỏi

Câu 642. Axit axetic là axit A. mạnh. B. rất mạnh. C. trung bình. D. yếu.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 09:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic, bài Axit cacboxylic<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Axit axetic là 1 axit yếu<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic, bài Axit cacboxylic
Bài giải chi tiết:

Axit axetic là 1 axit yếu
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mong thầy cô giúp em với ạ

5

Được xác nhận