Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

23 tháng 9 2022 08:59

câu hỏi

Câu 626. Phương pháp riêng để điều chế anđehit axetic là cộng nước vào axetilen, có mặt xúc tác : A. H 2 SO 4 B. MnSO 4 C. HgSO 4 D. MgSO 4


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 10:17

Được xác nhận

<p>Chào em Bao T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp;Phương pháp riêng để điều chế anđehit axetic là cộng nước vào axetilen, có mặt xúc tác nhiệt độ và HgSO<sub>4</sub></p><p>Phương trình: C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O → CH<sub>3</sub>CHO</p><p>Đáp án là C<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11
Lời giải chi tiết như sau:

 Phương pháp riêng để điều chế anđehit axetic là cộng nước vào axetilen, có mặt xúc tác nhiệt độ và HgSO4

Phương trình: C2H2 + H2O → CH3CHO

Đáp án là C
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận