Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

23 tháng 9 2022 08:58

câu hỏi

Câu 621. Dung dịch của chất nào dùng để bảo vệ xác động vật trong phòng thí nghiệm, bể ngâm xác và các bộ phận cơ thể người trong bệnh viện để phục vụ nghiên cứu ? A. Anđehit axetic. B. Anđehit fomic. C. Anđehit benzoic. D. Axeton.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 09:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Bao T</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic, bài Axit cacboxylic<br>Bài giải chi tiết:Chọn B vì Anđehit fomic dùng để bảo vệ xác động vật trong phòng thí nghiệm, bể ngâm xác và các bộ phận cơ thể người trong bệnh viện<br><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong><br><strong>Cảm ơn em&nbsp;</strong></p>

Xin chào em Bao T
Đây là một bài tập thuộc Chương Anđehit - Axit cacboxylic, bài Axit cacboxylic
Bài giải chi tiết:Chọn B vì Anđehit fomic dùng để bảo vệ xác động vật trong phòng thí nghiệm, bể ngâm xác và các bộ phận cơ thể người trong bệnh viện
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 80 : Cho nguyên tố có Z = 17, nó có hoá trị cao nhất với oxi là : A. 3 B. 5 C. 7 D. 8

3

Được xác nhận